W ostatnich latach w Polsce głośno mówi się o prowadzeniu polityki rodzinnej i pronatalistycznej. Wynika to z prostej obserwacji demograficznej – polskie społeczeństwo się starzeje. Naukowcy biją na alarm, socjolodzy obserwują zjawiska, doszukując się powtarzalności, a demografowie prognozują strukturę ludności Polski na nadchodzące lata. Czy jest coś, co możemy zrobić, by odmłodzić piramidę wiekową? Oczywistym rozwiązaniem jest zwiększenie dzietności i zastąpienie modelu rodziny 2+1 modelem co najmniej 2+3. Niestety z wielu względów wydaje się to mało prawdopodobne, dlatego warto odpowiednio przygotować się do wyzwań, które stawia przed nami proces starzenia się społeczeństwa.

Prognoza ludności na lata 2013-2050

Na podstawie danych zebranych i opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, możemy wyciągnąć kilka interesujących wniosków:

  1. Mediana wieku w Polsce w 2013 roku wyniosła 39,1 lat – oznacza to, że połowa Polaków miała mniej niż 39,1 lat, zaś druga połowa przekroczyła wiek progowy. Mediana wiekowa w 2019 roku oscyluje wokół 41,5 lat. Demografowie przewidują, iż za 15 lat będzie to poziom 48,6, zaś w 2050 roku wartość ta będzie równa 52,5 lat.
  2. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym spadnie o 1/4, w wieku produkcyjnym spadnie o blisko 1/3, zaś w wieku poprodukcyjnym wzrośnie dwukrotnie (w porównaniu ze stanem z roku 2013).
  3. Udział ludności powyżej 65 roku życia stopniowo będzie wzrastać. W 2013 roku osoby takie stanowiły nie więcej niż 15% społeczeństwa, w 2019 roku osiągnęliśmy poziom rzędu 19,5%, na 2035 rok udział procentowy będzie stanowić blisko 24,5%, w 2050 roku już 1/3 naszego społeczeństwa będzie miała 65 lat lub więcej.

Po krótkiej analizie możemy zatem stwierdzić, że wszystkie kierunki studiów przygotowujące do pracy z osobami starszymi są niezwykle perspektywiczne.

Rehabilitacja w geriatrii – kierunek z przyszłością

Procesy starzenia się są nieodwracalne i postępujące. Już dziś na jednego fizjoterapeutę przypada od 9 do nawet 17 podopiecznych. Braki kadrowe oraz konieczność nieustannego kształcenia się sprawiają, że płace w tym sektorze zaczynają stopniowo wzrastać, a studenci zaczynają postrzegać fizjoterapię jako atrakcyjny kierunek studiów. Absolwenci fizjoterapii a także wszystkie osoby zajmujące się zawodowo osobami starszymi (pielęgniarka, pracownik socjalny, ratownik medyczny i inni) powinni jednak rozważyć uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności o informacje z dziedziny geriatrii. Pozwoli im to lepiej przygotować się do pracy w starzejącym się społeczeństwie. Słuchacze studiów podyplomowych z rehabilitacji w geriatrii zapoznają się z metodyką pracy z osobami starszymi, specyfiką opieki paliatywnej czy z zasadami pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi.

Nasze społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Trend ten prawdopodobnie nie zostanie odwrócony, dlatego warto przygotować się na nadchodzące zmiany. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia i ścieżki zawodowej może zaowocować w przyszłości, choćby w postaci wyższego wynagrodzenia za pracę.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here