Poziom czystości sprężonego powietrza, w zależności od branży w jakiej działamy, może mieć mniejsze lub większe znaczenie. Jednak  uzdatnianie sprężonego powietrza jest niezbędne niezależnie od stosowanych procesów produkcyjnych. Uzdatnianie, czyli oczyszczanie z zabrudzeń i wilgoci, pozwala przedłużyć żywotność narzędzi pneumatycznych, zapobiega ich korozji i zwiększa jakość wytwarzanych w zakładzie materiałów. Warto dokładnie przyjrzeć się temu aby zrozumieć dlaczego uzdatnianie sprężonego powietrza jest konieczne.

Na czym polega uzdatnianie sprężonego powietrza?

Uzdatnianie sprężonego powietrza polega na usuwaniu z niego substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub dla urządzeń, do których sprężone powietrze jest kierowane. Oto niektóre z najważniejszych etapów uzdatniania sprężonego powietrza:

 • filtracja – pierwszym etapem uzdatniania powietrza jest usunięcie z niego wszelkich cząstek stałych i cieczy. Filtry powietrza usuwają z powietrza pyłki, kurz, olej, wodę i inne substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub dla urządzeń;
 • osuszanie – kolejnym etapem jest usunięcie ze sprężonego powietrza wilgoci. Wilgotne powietrze może prowadzić do korozji urządzeń, a także stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów. W tym celu stosuje się osuszacze powietrza;
 • oczyszczanie – następnym etapem jest usunięcie z powietrza szkodliwych substancji gazowych, takich jak tlenki węgla, dwutlenek siarki i inne;
 • regulacja ciśnienia – ostatnim etapem uzdatniania powietrza jest regulacja ciśnienia, aby zapewnić odpowiedni poziom ciśnienia w zależności od potrzeb i wymagań urządzeń, do których sprężone powietrze jest kierowane.

Uzdatnione sprężone powietrze jest bezpieczne do stosowania w różnych aplikacjach, takich jak przemysł, medycyna, produkcja spożywcza czy transport. Ważne jest, aby stosować odpowiednie urządzenia i procedury uzdatniania, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza i uniknąć szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i urządzeń.

Skąd pochodzą zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu?

Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu pochodzą z różnych źródeł, w tym z procesu sprężania powietrza, urządzeń i systemów zasilających oraz zewnętrznych źródeł, takich jak pył, smog, spaliny itp. Niektórymi z głównych źródeł zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu są:

 • olej sprężarkowy,
 • woda,
 • pyłki i kurz,
 • zanieczyszczenia atmosferyczne,
 • zanieczyszczenia z urządzeń i systemów zasilających.

Wszystkie te źródła zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu wymagają odpowiednich środków ochrony i procedur, aby uniknąć szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i urządzeń. W tym celu stosuje się filtry powietrza, osuszacze, separatory oleju i wody, a także regularne przeglądy i konserwację urządzeń.

Dlaczego uzdatnianie sprężonego powietrza jest konieczne?

Wspomnieliśmy już, że proces uzdatniania sprężonego powietrza jest konieczny i bardzo istotny. Warto jednak wiedzieć dlaczego tak jest. Uzdatnianie sprężonego powietrza jest konieczne z kilku powodów:

 • Bezpieczeństwo ludzi i urządzeń – sprężone powietrze może zawierać zanieczyszczenia, takie jak pyłki, bakterie, olej, wilgoć, substancje chemiczne itp., które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub uszkodzić urządzenia, do których jest kierowane. Uzdatnianie sprężonego powietrza pozwala na usunięcie lub ograniczenie tych zanieczyszczeń i zapewnia bezpieczeństwo pracy i eksploatacji urządzeń.
 • Jakość powietrza – uzdatnianie powietrza pozwala na poprawę jakości powietrza i uniknięcie negatywnych skutków dla zdrowia ludzi lub środowiska, które mogą być spowodowane przez zanieczyszczone powietrze.
 • Wydajność urządzeń – zanieczyszczone powietrze może prowadzić do korozji, zatykania zaworów i rurek, a także innych problemów technicznych, co prowadzi do zmniejszenia wydajności urządzeń. Uzdatnianie sprężonego powietrza pozwala na uniknięcie tych problemów i utrzymanie wydajności urządzeń na odpowiednim poziomie.
 • Koszty eksploatacji – zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu mogą prowadzić do zwiększenia kosztów eksploatacji urządzeń, poprzez zmniejszenie ich żywotności i wymuszanie częstszych napraw i przeglądów. Uzdatnianie powietrza pozwala na zmniejszenie tych kosztów poprzez utrzymanie urządzeń w lepszej kondycji technicznej.

W związku z tym, uzdatnianie sprężonego powietrza jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, jakości powietrza, wydajności urządzeń i zmniejszenia kosztów eksploatacji.

źródło: Czemar serwis sprężarek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here