Łączenie systemów monitoringu GPS z dodatkowymi funkcjami pozwala na wprowadzenie wyższych standardów pracy w małych firmach. Dzięki temu mają one możliwość lepszego zarządzania i zwiększenia konkurencyjności na rynku. W jaki sposób platforma WEBFLEET może pomóc małym przedsiębiorstwom transportowym?

Proste zarządzanie dowolną liczbą pojazdów podczas dostaw

Niezależnie od liczby posiadanych pojazdów osoba odpowiedzialna za nadzorowanie floty może łatwo sprawdzić czas jazdy i zużycie paliwa. Ułatwia to organizację pracy spedytora i do minimum ogranicza zatrudnienie w tym dziale. Intuicyjny interfejs, platforma komunikacyjna i łatwy dostęp do informacji znacznie ułatwiają zarządzanie pracą kierowców.

Szybkie uzyskanie informacji z poziomu stanowiska pracy spedytora

Małe firmy transportowe szczególnie dużo czasu tracą na zbieranie informacji i analizowanie kolejnych działań związanych z trasami przejazdów. Wsparcie systemowe platformy WEBFLEET jest wszechstronne i znacznie ułatwia planowanie kolejnych przejazdów. Pozwala to lepiej wykorzystać czas osoby nadzorującej taborem, a podpowiedzi, które oferuje system, ułatwiają podejmowanie decyzji. Pełny wgląd w lokalizację grup pojazdów to również możliwość zwiększenia wydajności w małych firmach. Z poziomu komputera spedytor ma wgląd w informacje o lokalizacji pojazdów i ich stanie technicznym.

Oprogramowanie WEBFLEET przejmuje też część obowiązków nadzorujących i przypomina o zaplanowanych wizytach kontrolnych i serwisowych konkretnych pojazdów.

WEBFLEET jako czynnik budujący przewagę konkurencyjną firm transportowych

Szybkość reakcji na każde zdarzenie na drodze pozwala na wyznaczanie nowych tras i przesłanie ich bezpośrednio kierowcy. Lepsza organizacja układu tras przejazdów ułatwia funkcjonowanie małych firm i pozwala im dzięki nowym standardom działać na konkurencyjnym rynku przewozów krajowych i międzynarodowych. Najważniejsza jest elastyczność i odpowiednie przygotowanie do możliwych sytuacji kryzysowych.

Zmiany takie odczują klienci, którzy będą mogli zlecać transport, a firma przewozowa dopasuje odpowiedni pojazd i ułoży tak trasę, aby dotrzeć na miejsce zgodnie z harmonogramem. Monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym pozwoli natomiast przewoźnikom wydajniej wykorzystywać pojazdy floty, minimalizując liczbę pustych przebiegów.

Szerokie spektrum informacji dzięki WEBFLEET

Usługi oparte o GPS i czujniki podłączone do komputera podkładowego w pojeździe to możliwość szybkiego uzyskania informacji szczegółowych oraz zwiększenia poziomu kontroli na każdym etapie realizacji dostawy. Takie działania kontrolne to możliwość wprowadzenia oszczędności. Koszt paliwa może zmniejszyć się o 15%, a to tylko cześć zalet stosowania platformy WEBFLEET. Zarządzanie za pomocą wsparcia GPS to niższe koszty ubezpieczenia i koszty napraw serwisowych. Dla małych firm to ważne działania zwiększające dochód. Środki takie mogą być przeznaczone na modernizację taboru lub promocję.

Sposób zarządzania flotą jest dostosowany do współczesnych trendów i możliwości, jakie dają mobilne aplikacje. W każdym miejscu istnieje możliwość sprawdzenia lokalizacji pojazdów, jak i wprowadzanie zmian, które wynikają z bieżącej pracy małej firmy. O wszystkich zmianach harmonogramu trasy informowany jest również zlecający transport i odbiorca. Nowością jest zdalny odczyt kart tachografu. Pozwala to na kontrolę czasu pracy kierowcy, tak aby zapewnić im komfort pracy i wysterczająco długi odpoczynek.

Mała firma dzięki lepszej organizacji może być konkurencyjnym podmiotem z dużymi przewoźnikami. Technologia zapewni szybkie dostosowanie się do wymagań rynku i skomplikowanych zleceń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here