Wytrzymałość na ściskanie to jeden z podstawowych parametrów, które podawane są przy określaniu właściwości materiałów budowlanych. Poznanie szacowanych obciążeń umożliwia precyzyjną ocenę zasadności zastosowania wybranego tworzywa w ramach konkretnego projektu. Dotyczy to również betonu komórkowego i silikatów. Jaką wytrzymałość na ściskanie posiadają zatem te materiały?

Wytrzymałości na ściskanie – charakterystyka parametru

Wytrzymałość na ściskanie to zgodnie z najprostszą definicją największy możliwy opór, jaki dany materiał może stawiać siłom ściskającym, by nie ulec zniszczeniu. W celu weryfikacji wytrzymałości elementu na ściskanie należy przeprowadzić badanie niszczące próbki materiału przeprowadzone zgodnie z zapisami odpowiednich norm materiałowych.

Uogólniając wytrzymałość na ściskanie jest największym naprężeniem, jakie jest w stanie wytrzymać dany materiał konstrukcyjny podczas mechanicznego ściskania. Średnia wartość tego parametru zawsze powinna znajdować się w deklaracji właściwości użytkowych produktu. Jest ona określana przy uwzględnieniu znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie materiału, indywidualnych warunków pomiaru oraz rodzaju danego elementu.

Beton komórkowy a wytrzymałość na ściskanie

Elementy z betonu komórkowego są produkowane, wprowadzane do obrotu oraz stosowane zgodnie z normą europejską PN-EN 771-4:2015-10, która określa wymagania dotyczące elementów murowych. Norma ta obejmuje wyłącznie wyroby o gęstości od 300 do 1000 kg/m3. W oparciu o ustaloną specyfikację najniższa dopuszczalna wytrzymałość na ściskanie to 1 MPa. W Polsce produkowany jest beton komórkowy o klasach gęstości 300-750 oraz wytrzymałości od 1,5 MPa, dlatego z powodzeniem spełnia on wymagane założenia unijne.

Ogólny zakres wytrzymałości betonu komórkowego na ściskanie daje możliwość bezpiecznego konstruowania ścian nośnych zewnętrznych oraz wewnętrznych i ścian działowych. Elementy z betonu komórkowego znajdują zastosowanie w budynkach o zróżnicowanym przeznaczeniu oraz złożonej konstrukcji (w tym również w obiektach wielokondygnacyjnych).

Wytrzymałość na ściskanie silikatów

Elementy silikatowe, produkowane, sprzedawane i eksploatowane są w oparciu o normę PN-EN 771-2:2015-10. Zgodnie z jej zapisami, wytrzymałość na ściskanie produktów silikatowych musi wynosić od 10 do 30 MPa. Z tego powodu silikaty są tworzywem, które zapewnia gotowej konstrukcji wysoki poziom bezpieczeństwa.

Prawidłowo dobrane elementy silikatowe pozwalają na wznoszenie ścian nośnych nawet w strefach przegród, gdzie naciski punktowe są dość znaczne (np. w przypadku ścian w strefach między oknami). Silikaty znajdą również zastosowanie przy budowie ścian konstrukcyjnych w obiektach kilkunastopiętrowych. Materiał ten jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla projektantów i przedsiębiorstw realizujących duże inwestycje, przede wszystkim ze względu na możliwość wznoszenia stosunkowo cienkich ścian, a co za tym idzie tworzenia przestronniejszych pomieszczeń.

Wysoka wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego i silikatów, umożliwia wznoszenie trwałych oraz bezpiecznych ścian konstrukcyjnych i działowych. Należy jednak pamiętać, że wytrzymała ściana to nie tylko odpowiedni materiał, równie istotne jest prawidłowe wykonawstwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here