Ekspertyza budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego jest dokumentem poświadczającym stan techniczny budynku. To na podstawie opinii technicznej eksperta określa się, czy budynek jest gotowy do bezpiecznego użytkowania. Jej przygotowanie może zlecić prywatny inwestor lub organ administracji państwowej.

Ekspertyza budowlana – zleć ją rzeczoznawcy budowlanemu

Rzetelność ekspertyzy budowlanej zależy od tego, kto ją przygotowuje. Dobrze, żeby dokument przygotował fachowiec z wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem w sporządzaniu tego typu opinii. Z tego względu ekspertyzę budowlaną powinien sporządzić rzeczoznawca budowlany, który nie tylko wykona odpowiednie pomiary i oględziny na miejscu badania, ale i sporządzi oficjalny dokument, w którym wskaże błędy budowlane i możliwe działania naprawcze. Rzeczoznawca budowlany powinien przy tym pełnić samodzielną funkcję techniczną i posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to dokument, który poświadcza aktualny stan techniczny budynku użytkowego. Sporządza ją rzeczoznawca budowlany na zlecenie podmiotu prywatnego lub odpowiedniej jednostki administracyjnej. Z racji tego, że ekspertyza budowlana jest oficjalnym pismem traktowanym jako prawny dokument, to może być wykorzystywana przez administrację rządową w sprawach karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego.

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana poświadcza stan techniczny budynku, jego przydatność do bezpiecznego użytkowania, a także wskazuje na wszelkiego rodzaju błędy budowlane i usterki powstałe podczas korzystania z nieruchomości. Żeby mieć pewność, że opinia rzeczoznawcy budowlanego jest miarodajna, przed podpisaniem dokumentu ekspert w dziedzinie budownictwa powinien przeprowadzić oględziny budynku, sprawdzić działkę, na której znajduje się dom, zweryfikować stan techniczny samego budynku, w tym stabilność ścian działowych i nośnych, fundamentów, podpiwniczenia, dachu, stropów, a także stan elewacji i prawidłowość zamontowania instalacji. Podczas oględzin budynku rzeczoznawca budowlany musi wykonywać dokumentację fotograficzną i rysunkową poszczególnych części nieruchomości.

Kiedy sporządzić ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana powinna być przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego przed odbiorem nowowybudowanego budynku. Jest to konieczne, żeby określić jakość wykonanych robót budowlanych, ocenić zgodność wytycznych projektanta z przeprowadzonymi pracami i ocenić, czy budynek będzie bezpieczny dla jego mieszkańców. Opinia techniczna rzeczoznawcy budowlanego powinna być też sporządzona każdorazowo przy okazji przebudowy i nadbudowy budynku, zmiany jego przeznaczenia lub wyodrębnienia w nim lokalu użytkowego, generalnego remontu, podczas którego doszło np. do wymiany instalacji, a także przy okazji kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Obligatoryjnie rzeczoznawca budowlany powinien wykonać ekspertyzę budowlaną w przypadku wszelkiego rodzaju uszkodzeń w strukturze budynku, w tym przede wszystkim usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i awarii instalacji.

Ekspertyza budowlana – z czego się składa?

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego powinna składać się z następujących elementów:

  • pomiary i obliczenia wykonane podczas oględzin budynku
  • dokumentacja fotograficzna budynku i jego części oraz otoczenia nieruchomości
  • dokumentacja rysunkowa nieruchomości i jego części
  • opis błędów wykonawczych
  • opis zniszczeń i usterek powstałych w konstrukcji budynku
  • opis przyczyn wskazanych uszkodzeń
  • opis działań naprawczych i sposobów ich przeprowadzenia
  • koszty naprawy budynku
  • ostateczna ocena stanu technicznego budynku i jego części.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here