Dźwigi HDS to intensywnie eksploatowane urządzenia dźwigowe, które wymagają regularnych działań serwisowych i konserwacyjnych. Sprawdź, jakim badaniom podlegają dźwigi HDS, jakim awariom ulegają oraz jak wygląda ich naprawa.

Sytuacje, w których najczęściej dochodzi do awarii dźwigów HDS

Ze względu na funkcjonalność i użyteczność, zakres eksploatacji dźwigów HDS jest bardzo szeroki. Jeśli w trakcie eksploatacji doszło do niebezpiecznej sytuacji, wypadku lub awarii, wówczas operator zobligowany jest do natychmiastowego przerwania pracy, zatrzymania urządzenia oraz jego zabezpieczenia. Jeśli wystąpienie niebezpiecznej sytuacji zostanie zbagatelizowane, może dojść do poważniejszej usterki, a nawet wypadku ze skutkiem śmiertelnym dla operatora oraz najbliższego otoczenia dźwigu.

Najczęściej awarie dźwigów HDS sprowadzają się do uszkodzenia układu hydraulicznego, w tym do wycieków cieczy roboczej. Przy intensywnej eksploatacji urządzenia oraz podczas niedostatecznej kontroli jego stanu technicznego może dojść do wystąpienia luzów na elementach roboczych. Najbardziej zagrożonym elementem dźwigów HDS jest ich wysięgnik, a jego uszkodzenia najczęściej są wynikiem nadmiernego obciążania dźwigu. Powszechnie występującymi usterkami wysięgnika są uszkodzenia urządzeń sterowniczych oraz elementów, które odpowiadają za chwytanie ładunków.

Jeśli operator zbagatelizuje niebezpieczne sytuacje, wówczas może doprowadzić do utraty stabilności przez dźwig HDS, przeciążyć go oraz uszkodzić wysięgnik.

Rodzaje badań, którym podlegają żurawie wieżowe

Każdy dźwig HDS podlega dozorowi technicznemu. Przepisy DT określają, że dźwigi HDS podlegają badaniom eksploatacyjnym, okresowym oraz doraźnym poawaryjnym i powypadkowym. Badania okresowe są regularnie przeprowadzanymi badaniami, których celem jest sprawdzenie stanu technicznego urządzenia oraz tego, czy wdrożone zostały zalecenia z poprzednich badań. Badania okresowe wykonuje się co najmniej raz w roku.

Badania doraźne poawaryjne i powypadkowe wykonywane są na wniosek eksploatującego dźwig HDS. Ten rodzaj badań wykonuje się wyłącznie w sytuacji, w której dźwig HDS uległ uszkodzeniu, awarii lub nieszczęśliwemu wypadkowi. Zakres badania ustalany jest indywidualnie, zależnie od okoliczności jego przeprowadzania i służy określeniu zakresu napraw, jakie należy wykonać, aby przywrócić dźwignicę do pełnej sprawności. Poza tym tego typu badanie służy również określeniu przyczyny wystąpienia awarii.

Poszukując firmy realizującej serwis i naprawę dźwigów HDS, warto zdecydować się na doświadczone przedsiębiorstwo, które dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz parkiem maszynowym niezbędnym do realizacji napraw dźwignic.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here