Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku zostały zgłoszone 84 304 wypadki w miejscu pracy. Chociaż jest to liczba mniejsza niż rok wcześniej, wypadków śmiertelnych i ze skutkiem ciężkim nadal nie brakuje. Za uszkodzenie ciała podczas wykonywania pracy należy się stosowne odszkodowanie. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia postępowania powypadkowego, które pozwoli wskazać i wyeliminować przyczynę wypadku.

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Aby wydarzenie zaistniałe w trakcie wykonywania zleconych czynności zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą wystąpić cztery podstawowe elementy: jest to zdarzenie związane z pracą, które wystąpiło nagle, w związku z czynnikiem zewnętrznym, oraz spowodowało co najmniej jeden uraz. Jeżeli sytuacja spełnia te kryteria, przysługują za nią różnego rodzaju świadczenia. Osoba poszkodowana może starać się o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę, jednorazowe odszkodowanie oraz pokrycie wybranych kosztów leczenia. W przypadku, gdy zdarzenie było wynikiem umyślnego niedbalstwa, świadomego działania, lub miało miejsce pod wpływem alkoholu lub narkotyków, traci się prawo do rekompensaty.

Postępowanie powypadkowe

Świadczenia za poniesione urazy i późniejszą niezdolność do pracy, mogą być wypłacane zarówno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i przez firmę ubezpieczeniową, w której została wykupiona grupowa polisa dla pracowników. Aby móc ubiegać się o wypłatę rekompensaty, konieczne jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Należy dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia, ustalić czy nie istnieją okoliczności wyłączające prawo do wypłaty świadczeń oraz określić wnioski, pozwalające uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Niezbędne jest także zgromadzenie wielu dokumentów wchodzących w skład protokołu powypadkowego.

W związku z tym, że procedura niezbędna do wypłaty świadczeń jest dość trudna i zawiła, warto skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy, która kompleksowo przeprowadzi postępowanie powypadkowe. Realizacja tego zadania jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Pracownicy firmy świadczącej usługi BHP są doskonale zorientowani w aktualnych przepisach prawnych i zasadach przeprowadzania postępowań powypadkowych. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, by sprawnie i bezbłędnie przeprowadzić procedurę, od momentu powiadomienia pracodawcy o wypadku, do czasu wypłaty należnej rekompensaty. Specjalista od spraw wypadków profesjonalnie przeprowadzi postępowanie, współpracując z zespołem powypadkowym, stworzonym w miejscu pracy. Pomoże ustalić świadków i okoliczności zdarzenia, skompletuje dokumentację dowodową.

Podsumowanie

W razie wypadku przy pracy, każdemu pracodawcy przyda się pomoc firmy zewnętrznej już na początku postępowania. Pozwoli to szybko i fachowo przeprowadzić całą procedurę oraz przygotować niezbędną dokumentację.

Źródło: adr-help.pl – uprawnienia adr

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here