Dynamiczny rozwój oraz sprzyjająca od kilku lat koniunktura zachęcają spółki do rozszerzania swojej działalności, a w konsekwencji do korzystania z możliwości pozyskania dodatkowego kapitału. Sposobów na to jest wiele: kredyty, prywatni inwestorzy, dotacje i – zdecydowanie najciekawsza z nich – wejście na giełdę papierów wartościowych, wyemitowanie ich oraz uzyskanie dostępu do nieograniczonej liczby inwestorów.

GPW to miejsce, w którym obydwie strony, zarówno inwestorzy, jak i przedstawiciele spółek mogą osiągnąć swoje cele. Jedna grupa potrzebuje finansowego wsparcia, które pozwoli na dynamiczny wzrost. Druga natomiast ma nadzieję znaleźć dochodową szansę zainwestowania w firmę, która w ciągu najbliższych lat stanie się potentatem na rynku.

Jak przebiega proces wejścia na giełdę?

Aby emitentem akcji, podmiot gospodarczy musi być spółką akcyjną. W przypadku firm, które prowadzone były do tej pory w innej formie prawnej, konieczna jest zmiana formy prowadzonej działalności. Na giełdzie znajdują się firmy reprezentujące wiele branż oraz operujące na różnych rynkach – krajowym lub globalnym. Oznacza to, że na decyzję o wejściu na giełdę mogą się zdecydować na pewnym etapie swojego rozwoju niemal wszystkie firmy.

Pierwszym krokiem na drodze do umieszczenia firmy na giełdzie jest oczywiście podjęcie decyzji przez właścicieli. W podjęciu decyzji, czy firma znajduje się w odpowiednim momencie do debiutu, może pomóc profesjonalne biuro rachunkowe, które po ocenieniu raportów finansowych oceni, czy spółka sprosta oczekiwaniom inwestorów oraz czy sprzeda wystarczająca ilość akcji, aby móc czerpać korzyści z tego tytułu. Jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje już jako spółka akcyjna, to kolejnym krokiem jest przygotowanie oferty publicznej. Pomocne w tym aspekcie mogą być domy maklerskie lub banki, które pełnią funkcję pośredników przy składaniu dokumentów do Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie swoje obowiązki wypełnia audytor, który skrupulatnie sprawdza zgodność informacji przedstawionych w dokumentach z realną kondycją firmy. Na tym etapie warto również skorzystać z pomocy Menadżera Oferty, który zajmie się jej przygotowaniem w sposób zachęcający inwestorów. Na firmie, która aspiruje do wprowadzenia na giełdę swoich akcji, ciąży również obowiązek przygotowania prospektu emisyjnego, który zawiera główne dane o spółce. Następnym etapem jest decyzja KNF o zatwierdzeniu spółki. Ewentualna zgoda na emisje ważna jest przez 12 miesięcy i na jego podstawie mogą być sprzedawane akcje firmy.

Profesjonalna wycena spółki

Jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na giełdowy debiut spółki, jest jej wycena. Odpowiednio przeprowadzona nie tylko pomaga w osiągnięciu większych zysków ze sprzedaży akcji, ale również na zbudowanie zaufania wśród inwestorów. Wejście na giełdę poprzedzone jest zazwyczaj kilkunastomiesięczną rewolucją w firmie, która obejmuje przygotowania do debiutu, stworzenie oferty oraz właśnie wspomnianą wycenę. Następnie miejsca ma samo wejście na giełdę, a dalej realizacja założonych budżetów, kontrolowanie kursów akcji oraz rozliczanie zarządu z osiągniętych w określonym czasie wyników. Oczekiwania inwestorów bardzo często podyktowane są początkową wyceną, dlatego poważne podejście do tego tematu jest niezwykle istotne.

Biuro rachunkowe – pewność rzetelnej wyceny

Najlepszym sposobem na otrzymanie rzetelnej oceny wartości firmy przed wejściem na giełdę jest skorzystanie z usług biura rachunkowego. Nawet jeżeli dział księgowości w firmie funkcjonuje bez zarzutów, zewnętrzna obsługa księgowa firm w neutralny sposób przygotuje oraz przeanalizuje raporty i sprawozdania. Księgowość dla firm przeprowadzana przez profesjonalne biuro uwzględnia specyfikację rynku, sposoby funkcjonowania danej branży oraz informacje o sytuacji finansowej pochodzące bezpośrednio z raportów. Tylko dzięki temu możliwe jest prawidłowe wycenienie spółki w taki sposób, aby właściciele mogli przygotować wartościową ofertę i osiągnąć swój cel – pozyskać środki na rozwój firmy.

Wejście na giełdę papierów wartościowych to bez wątpienia ogromne wydarzenie w organizacji. Decyzja to powinna być skrupulatnie przemyślana i podjęta zgodnie przez wszystkich właścicieli. Z pomocą na każdym etapie przyjdzie również biuro rachunkowe, które oceni szanse firmy na giełdzie oraz krytycznie spojrzy na jej sytuację finansową.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here