Znaczenie spedycji kolejowej rośnie z roku na rok. Dowodem tego są zebrane dane, które pokazują, że polska kolej stopniowo poprawia wyniki w przewozach towarowych. Oszacowano, że w pierwszym kwartale 2018 roku doszło do wzrostu masy przewiezionych towarów do 61,9 mln ton z 54,3 mln ton w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku. Dziś spedycja kolejowa krajowa i międzynarodowa postrzegana jest jako ciekawa alternatywa dla transportu morskiego, który do tej pory świetnie sprawdzał się na długich dystansach.

Krótszy czas transportu

Zaletą spedycji kolejowej jest możliwość szybkiego tranzytu towarów na bardzo duże odległości. Trasę mierzącą 13 tys. km pociąg jadący z terminala towarowego Shilong na południowym wschodzie Chin i przejeżdżający przez Jekaterynburg, Moskwę, Małaszewicze, Warszawę, Hamburg do Duisburga pokonuje w 19 dni. Co więcej, przewoźnicy kolejowi sugerują, że gdyby nie postój na przejściach granicznych, łączny czas transportu na odcinku z Chin do Polski mógłby być krótszy nawet o 3-4 dni.

Z kolei transport morski w porównaniu do transportu kolejowego, drogowego i lotniczego jest najbardziej czasochłonną formą spedycji towarów. Czas przewozu kontenera z Chin do Polski trwa ok. 35 dni. Ten rodzaj spedycji zarezerwowany jest dla ładunków, których nie spodziewamy się otrzymać wcześniej. Z tego powodu transportowany w ten sposób towar nie powinien należeć do grupy wrażliwych na czas (ang. time sensitive).

Cena transportu

Nie ulega wątpliwości, że generalnie  transport kolejowy jest droższy od morskiego, choć w przypadku ładunków drobnicowych bywa niekiedy tańszy . Nie powinno to jednak dziwić biorąc pod uwagę, że jest on również dwa razy szybszy. Poza tym warto zaznaczyć, że spedycja koleją zapewnia długoterminową stabilność cennika. Gwarantuje ona najlepsze ceny przy stałym załadunku. Podkreśla się, że transport pociągami towarowymi jest najbardziej opłacalny, gdy musi pokonać większą odległość z większą ilością ładunku.

Warunki pogodowe i inne zagrożenia decydujące o sukcesie transportu

Spedycja koleją zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie wiąże się też ze znacznymi opóźnieniami, poza tym trasa, jaką musi pokonać pojazd szynowy, prowadzi przez regiony o stosunkowo wysokim stopniu bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że transport kolejowy z Chin do Polski, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem, nie odbiega standardami od pozostałych rodzajów transportu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zdecydowana większość operatorów kolejowych regularnie przesyła powiadomienia o jego położeniu i odległości pociągu od celu podróży.

Tymczasem wyróżnikiem transportu morskiego jest duże ryzyko. W tym przypadku bezpieczeństwo przewozu nie zawsze zależy od starań firmy przewozowej. W przeciwieństwie do transportu morskiego, sukces spedycji koleją nie zależy od warunków pogodowych. Decydując się na fracht morski należ liczyć się z tym, że w wyniku pojawienia się sztormu może dojść do pokrzyżowania planów i znacznego opóźnienia dotarcia kontenerowca z towarem do miejsca docelowego.

Wadą transportu morskiego jest również niskie bezpieczeństwo ładunków, które są wrażliwe na wilgoć oraz dłużej trwający czas dostaw i przeładunku. Warto wspomnieć o niedostosowaniu części portów do przyjmowania kontenerowców o dużych rozmiarach i wymagających specjalistycznych terminali.

Wpływ na środowisko

Spedycja koleją jest alternatywą dla spedycji morskiej, także z punktu widzenia ekologii. Ocenia się, że w UE transport odpowiedzialny jest za około 30% emisji CO2. Do głównych źródeł zanieczyszczenia należy transport drogowy. Znacznie mniejsza jest skala oddziaływania na środowisko transportu kolejowego, który sprowadza się przede wszystkim do emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń z lokomotyw spalinowych. Jeśli chodzi o kontenerowce biorące udział w transporcie morskim, to do napędu i w elektrowniach tych statków wykorzystuje się głównie silniki tłokowe o zapłonie samoczynnym, zasilane paliwami ciekłymi ropopochodnymi. Gdy proces roboczy nie jest zoptymalizowany pod względem ekologicznym silniki kontenerowca emitują jednostkowo ponad 0,03 kg/kWh związków szkodliwych. Wynika z tego, że w ciągu godziny z takiego statku do atmosfery uwalniane są 24 tony związków zanieczyszczających środowisko, w tym tlenków siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych.

Źródło: https://symlog.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here