Każdy z nas doskonale wie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. To przysłowie można przyporządkować do wielu różnych dziedzin naszego życia, m.in. stosunków gospodarczych. Z pewnością ideę tę powinni wdrażać przedsiębiorcy najdelikatniejszego sektora w gospodarce, czyli małych i średnich firm. To właśnie oni, szczególnie na początku swojej drogi są szczególnie narażeni na wszelkie zawirowania rynku.

Po pierwsze: płynność finansowa

Wbrew powszechnej opinii nie tylko zysk decyduje o powodzeniu firmy. Każde przedsiębiorstwo bez względu na swoją wielkość i historię musi dbać o jeden z najważniejszych aspektów działalności gospodarczej: płynność finansową. To od niej zależy zdolność firmy do regulowania swoich bieżących płatności, zakupu materiałów, współpracy z wybranymi kontrahentami, wiarygodność kredytowa czy regulowanie danin wobec państwa. Istnieje wiele technik, które można wykorzystywać w trosce o finanse firmy i wszystkie je warto systematycznie wdrażać.

Monitoring płatności

Najprościej mówiąc, monitoring płatności nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia nadzór nad spłatami zobowiązań finansowych, dzięki czemu minimalizuje się opóźnienia płatności zewnętrznych kontrahentów.

Monitoring płatności staje się niezbędny w każdej firmie, bez względu na jej wielkość i skomplikowaną siatkę kontrahentów. Również małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na pozyskanie tej usługi, która wykrywa nawet prawdopodobieństwo przyszłego zatoru płatniczego, zabezpiecza finanse firmy, a w długiej perspektywie może zadecydować o dynamice jej rozwoju. Terminowa spłata należności przychodzących do firmy umożliwia każdemu przedsiębiorcy pozyskanie środków do regulowania zobowiązań własnej firmy.

Najważniejsze korzyści z monitoringu płatności

Sektor małych średnich firm wypracowuje rocznie ponad 70% PKB i stwarza miejsca pracy dla ponad 60% Polaków w wieku produkcyjnym. Monitoring płatności daje przedsiębiorcom poczucie wolności i niezależności, oszczędza czas, zmienia perspektywę rozwoju.

Do najważniejszych zalet wynikających dla przedsiębiorcy z tytułu posiadania usługi monitoringu płatności należą:

  • otrzymywanie należności na czas,
  • kontrolowanie stabilności finansowej kontrahentów i dobra orientacja co do kondycji kontrahenta, wiedza na temat przejściowych lub permanentnych kłopotów, które powinny dać wskazówkę przedsiębiorcy co do zasadności i bezpieczeństwa dalszej współpracy,
  • ocena wiarygodności kontrahentów, ich uczciwości i rzetelności – jeżeli nie spełniają określonych warunków należy z nich zrezygnować.

W jaki sposób działa monitoring płatności?

Monitoring płatności przede wszystkim umożliwia nadzór nad terminowością opłat za wystawione faktury. Kolejno system przypomina kontrahentowi o przedmiocie relacji i potwierdza fakturę, jej termin płatności i rachunek bankowy. Usługa monitoringu płatności nie pozwala kontrahentowi zapomnieć o wystawionej fakturze i wywołując presję, intensyfikuje poczucie zobowiązania, jakie zostało nawiązane w momencie sprzedaży produktu czy usługi. Jeśli usługa realizowana jest przez firmę windykacyjną, kiedy termin spłaty zobowiązania zostanie znacząco przekroczony, pracownicy będą kontaktować się z klientem, by przypomnieć o zalegającej fakturze.

Każdy przedsiębiorca powinien wypracować sobie system monitoringu należnych płatności. Można skorzystać z systemu księgowego albo z usług firmy windykacyjnej świadczącej tego rodzaju usługę. Bez względu na formę, monitoring płatności zawsze zabezpiecza firmę przez zawirowaniami finansowymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here