Sprawozdania finansowe, które nazywane są także sprawozdaniami podatkowymi, to dokumenty zawierające dokładne dane o rocznej działalności firmy pod kątem jej finansów. Ko musi je składać?

Sprawozdania podatkowe – finansowe w biznesie

Przepisy prawa obligują określone podmioty do systematycznego, dorocznego składania sprawozdań finansowych, czyli inaczej sprawozdań podatkowych.

Dokumentacja tego typu obejmuje kompleksowe informacje dotyczące prowadzanych przez firmę czynności finansowych, w tym także jej zobowiązań podatkowych. Sprawozdawczość ta wymagana jest w stosunku do firm, które spełniają określone wymagania.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Do składania sprawozdań finansowych – podatkowych zobowiązane są firmy, które:

  • muszą prowadzić pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe według Ustawy o rachunkowości,
  • dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie pełnej księgowości według wymienionej wyżej ustawy.

Ustawa o rachunkowości może zobowiązywać do tego zarówno osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również spółki. Obowiązek ten dotyczy między innymi banków i SKOK-ów, zakładów ubezpieczeniowych, firm obracających funduszami inwestycyjnymi, spółek akcyjnych, ale również firm, które osiągają określoną wysokość przychodów na rok.

Termin złożenia sprawozdania finansowego

Przepisy wskazują, że sprawozdanie finansowe powinno być złożone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego, najczęściej 31 grudnia. Termin może być inny w zależności od początkowego dnia bilansowego przedsiębiorstwa.

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

W określonych przypadkach konieczne jest także badanie sprawozdań finansowych, które dotyczy wybranych podmiotów. Badanie to polega na kontroli poprawności przygotowania sprawozdania finansowego. Przeprowadza je biegły rewident.

Usługi związane ze sporządzaniem i badaniem sprawozdań finansowych oferują liczne firmy, w tym biura rachunkowe, firmy świadczące doradztwo podatkowe i finansowe dla przedsiębiorstw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here