Ochrona głowy pracowników to niezwykle ważna kwestia. Odpowiednie zabezpieczenie tej części ciała jest wymagane wszędzie tam, gdzie występuje chociażby minimalne zagrożenie ryzykiem urazu głowy. W tym celu stosuje się kaski lub hełmy ochronne, a także czapki wzmacniane.

Dlaczego należy bezwzględnie chronić głowę pracowników narażonych na urazy tej części ciała?

Efektywne zabezpieczenie głowy pracowników może uratować zdrowie i życie, ponieważ nawet bardzo niepozornie wyglądający uraz ma nierzadko katastrofalne skutki, które są odczuwane przez całe dalsze życie pracownika. Dlatego też kierując się zasadami BHP, należy motywować pracowników i podnosić ich świadomość dotyczącą konieczności ochrony głowy w czasie wykonywania obowiązków zawodowych na konkretnym stanowisku pracy wiążącym się z zagrożeniami dotyczącymi urazów górnej części ciała. Stosując kaski i hełmy robocze, dba się o zabezpieczenie głowy pracowników w sposób skuteczny i efektywny. Odpowiedni dobór ochrony głowy dla pracowników powinien być motywowany rodzajem wykonywanej pracy, a także zagrożeniami występującymi na danym stanowisku, na jakim zatrudniony jest konkretny pracownik. Uwzględnienie wszelkich czynników ryzyka pozwala dobrać optymalną i zarazem niezwykle skuteczną ochronę głowy. Konieczność zabezpieczenia głowy pracowników przy pomocy kasków, czapek i hełmów ochronnych dotyczy nie tylko osób zatrudnionych w budownictwie. Efektywne zabezpieczenie głowy jest wymagane w każdej branży, w której istnieje chociażby minimalne ryzyko wystąpienia urazów tej części ciała. Zagrożenie uderzeniem zarówno o wystające elementy, jak i przedmioty spadające z wysokości pojawia się w wielu branżach.

Przepisy i normy dotyczące zasad ochrony głowy u pracowników – rola hełmów ochronnych i kasków

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy bezwzględnie wskazują obszary w zakładzie pracy, gdzie występuje konieczność zastosowania środków ochrony głowy. Oznacza to, że osoba zatrudniona w fabryce, w dokach, na placach budowy oraz w większości obszarów przemysłowych jest zmuszona do zakładania kasków i hełmów ochronnych, bez względu na to, jaki jest jej indywidualny stosunek do tego rodzaju zabezpieczenia. Nowoczesne hełmy ochronne są koniecznym elementem wyposażenia pracownika, który w miejscu wykonywania swoich obowiązków zawodowych jest narażony na mechaniczne urazy głowy lub też wykonuje działania na wysokościach. Odpowiednie hełmy absorbują energię uderzenia, chroniąc tym samym newralgiczne części głowy narażone na ciężkie urazy. Hełmy ochronne wykorzystuje się w przemyśle ciężkim, budownictwie, przemyśle lekkim, górnictwie, robotach drogowych, w przemyśle petrochemicznym, a także leśnictwie.

Wybór środków ochrony głowy dla pracowników

Efektywne zabezpieczenie głowy polega także na wyborze odpowiednich czapek wzmacnianych, które są niezbędne do ochrony przed powierzchniowymi urazami głowy pojawiającymi się wskutek uderzenia tą częścią ciała o otwarte, nieruchome, wystające lub ostre przedmioty. Atestowane i certyfikowane czapki wzmacniane różnią się od hełmów ochronnych tym, że mają delikatniejszą konstrukcję, co powoduje, iż są one przystosowane do wykonywania prac wewnątrz budynków. Chronią one głowę przed otarciami, zabrudzeniami czy zmieniającą się temperaturą. Dzięki temu pracownik może swobodnie wykonywać powierzone mu zadania bez ryzyka narażania się na drobne urazy, skaleczenia czy zmiany temperatury. Zarówno hełmy ochronne, jak i hełmy do pracy na wysokości czy czapki wzmacniane powinny być dostosowane do konkretnej branży, a także budowy anatomicznej głowy konkretnego pracownika. Odpowiednia regulacja obwodu, a także idealne dopasowanie nie powoduje dyskomfortu oraz nie wpływa negatywnie na jakość wykonywanej pracy.

Efektywna ochrona głowy to kluczowa kwestia w wielu branżach, w których pojawia się ryzyko wystąpienia drobnych lub poważnych urazów tej części ciała. Należy zapewnić pracownikom jak najlepsze środki ochrony, zapewniające bezpieczeństwo pracy i minimalizujące ryzyko doznania uszkodzeń głowy.

Źródło: Sklep BHP Prosave

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here