Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators – KPI) są miernikami o charakterze finansowym i niefinansowym, wykorzystywanymi w procesach do pomiaru poziomu realizacji celów obranych przez organizację. Zapewniają możliwość bieżącej oceny wyników działalności firmy, a jednocześnie ułatwiają ich poprawę. KPI wykorzystywane są przez większość przedsiębiorstw transportowych, w których kluczowe znaczenie ma skuteczne zarządzanie logistyką, łańcuchem dostaw i obsługą klienta.

Efektywność procesu transportowego

Efektywność to aspekt niezwykle istotny dla firm transportowych. Stanowi jednocześnie największe wyzwanie zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Podstawowym celem przedsiębiorstwa musi być nie tylko utrzymanie tego parametru na akceptowalnym poziomie, ale również zadbanie o jego wzrost. Ocena efektywności procesów powinna opierać się na złożonych wskaźnikach KPI. Ich dokładna analiza daje możliwość uzyskania wglądu w aktualną sytuację przedsiębiorstwa, a w następstwie – jej poprawę.

Wzrost efektywności procesów osiągnąć można różnymi sposobami. Metoda najbardziej skuteczna, opiera się na podejmowaniu decyzji w oparciu o wyniki analizy porównawczej, na podstawie odnotowanych wyników oraz wzorcowych wartości KPI. Ocenie tej podlegać mogą wszystkie elementy procesów transportowych realizowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Kluczowe wskaźniki efektywności w transporcie

Proces transportowy rozpoczyna się w momencie załadunku towaru, a kończy wraz z dostarczeniem go do odbiorcy. Towarzyszy temu jednak szereg operacji, które również mają wpływ na efektywność – np. wybór odpowiedniego pod względem gabarytowym środka transportu, miejsca rozładunku czy optymalnej trasy. W badaniu efektywności procesów transportowych stosuje się różne metody wskaźnikowe. Dotyczą one przede wszystkim aspektów takich, jak:

  • niezawodność i elastyczność usług,
  • zakres ponoszonych uszkodzeń,
  • czas pracy,
  • stopień wykorzystania środków transportowych,
  • liczba przejechanych kilometrów,
  • gotowość dostawcza.

Kluczowe wskaźniki efektywności pozwalają na dokonywanie pomiaru ekonomicznych i pozaekonomicznych skutków działań przedsiębiorstwa, a także ich wartościowanie. Obiektywna ocena efektywności zachodzących procesów dokonywana jest z wielu perspektyw. Wybierając wskaźniki KPI, należy mieć na uwadze wszelkie zmiany zachodzące w danym przedsiębiorstwie.

Zewnętrzne zarządzanie procesami

Bezpośredni dostęp do kluczowych wskaźników efektywności zapewnia platforma WEBFLEET. Wszystkie czynniki dotyczące wydajności, obsługi czy zużycia paliwa mogą być indywidualnie konfigurowane przez użytkownika, co pozwala na obserwowanie zachodzących tendencji oraz dokonywanie analizy porównawczej.

Optymalizacja pracy floty pojazdów następuje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest szybkie uzyskanie informacji o elementach procesów wymagających poprawy. Dystrybutorzy oraz kadra zarządzająca zyskują łatwy dostęp do bieżących danych operacyjnych, a następnie wprowadzają niezbędne zmiany.

W firmach przewozowych jako kluczowy traktowany jest przede wszystkim sam proces transportu. Pomiar i ocena jego efektywności okazuje się konieczna, chociażby ze względów ekonomicznych. Systematycznie rozpatrując efektywność poszczególnych systemów i podsystemów, organizacja może zadbać o prawidłowe funkcjonowanie, nadzorowanie i modyfikowanie procesów związanych z transportem. Spełniając potrzeby klientów i odnotowując korzyść finansową, realizuje tym samym swoje podstawowe cele.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here